Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze leveringen en diensten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Voor het opmaken van een bestek rekenen wij een bedrag aan van 100€, inclusief BTW. Dat bedrag wordt achteraf verrekend bij de facturatie van de herstelling.
 3. Van zodra de klant een order plaatst, worden de nodige onderdelen en benodigdheden besteld. Indien de klant, om welke reden ook, afziet van zijn order, zullen de reeds geleverde onderdelen en benodigdheden gefactureerd worden.
 4. De verantwoordelijkheid van Carrosserie Rooselaer ten overstaan van de klant, ook voor schade aan de auto van de klant, welke ook de oorzaak, is beperkt tot 100.000 Euro.
 5. De klant dient bij de afhaling van zijn auto of van zijn goederen, deze na te zien. Het wegrijden met de auto, of het meenemen van de goederen impliceert de aanvaarding van de uitgevoerde werken. Niet zichtbare gebreken dient de klant binnen de acht dagen schriftelijk te melden.
 6. Onze facturen zijn, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld wordt op de factuur, contant betaalbaar. Wij zijn ertoe gerechtigd de auto of de goederen in te houden zolang de factuur niet is betaald. Wij aanvaarden geen cheques.
 7. Bij niet betaling op de vervaldag, zijn automatisch verschuldigd:
  1. een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100€
  2. interesten vanaf de vervaldag, gelijk aan de geldende wettelijke interestvoet + 1%
 8. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Sint-Niklaas of het arrondissement Antwerpen bevoegd.