Privacy beleid

CARROSSERIE ROOSELAER BVBA, gevestigd aan de Heistraat 121 te 9100 Sint-Niklaas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.carrosserierooselaer.be
Heistraat 121
9100 Sint-Niklaas
+32 03 776 48 70

Veronique Van Puyvelde is de Functionaris Gegevensbescherming van CARROSSERIE ROOSELAER. Zij is te bereiken via info@carrosserierooselaer.be

Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CARROSSERIE ROOSELAER verwerkt uw persoonsgegevens omdat  u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventueel  btw nummer
 • Gegevens i.v.m. uw auto:
  • Merk
  • Model
  • Bouwjaar
  • Nummerplaat
  • Chassisnummer
 • Gegevens i.v.m. uw verzekering:
  • Maatschappij
  • Makelaar
  • Polisnummer
  • Type dekking

Niet al deze gegevens zijn altijd vereist. Wij vragen dus enkel de gegevens die relevant zijn voor uw specifiek dossier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen of verwerken noch gegevens van personen jonger dan 16 jaar, noch bijzondere en gevoelige gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken  uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het presteren van de diensten die u bij ons heeft besteld
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen bij u af te leveren
 • Om onze financiĆ«le verrichtingen ter kunnen afhandelen
 • Wij verwerken ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen besluiten op basis van  geautomatiseerde verwerkingen, met name besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CARROSSERIE ROOSELAER) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de termijn die nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.  We delen deze uitsluitend met derden (vb: makelaars, verzekeringsmaatschappijen)  indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CARROSSERIE ROOSELAER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun website daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CARROSSERIE ROOSELAER en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@carrosserierooselaer.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij de bevestiging vragen via het email adres dat in onze bestanden staat.

Wij vestigen  ook uw aandacht op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact@apd-gba.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CARROSSERIE ROOSELAER neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@carrosserierooselaer.be